Završena edukacija ”Jačanje stručnih kapaciteta za pružanje psihološke i savjetodavne pomoći” u okviru projekta ”Znanjem do zdravlja”

Nositelj projekta ”Znanjem do zdravlja” je Centar Sirius iz Zagreba, a financiran je sredstvima
Europskog socijalnog fonda. U projektu je niz edukacija koje su ili završene ili su u tijeku, a sv.
Agata Glina kao partnerska Udruga sudjeluje u njima.
Netom završena edukacija namijenjena je stručnjacima za mentalno zdravlje u zdravstvenom
sustavu, ostalim zdravstvenim i socijalnim radnicima, te onima koji su u kontaktu s
onkološkim pacijentima. Naša Udruga imala je pet polaznika: jednog liječnika, tri socijalna
radnika i defektologa. Znanja stečena edukacijom uvelike će im pomoći u njihovom kontaktu
i pomoći našim onkološkim pacijentima. Edukacija se provodila u četiri ciklusa, a vodila ju je
gđa. Lovorka Brajković.
Osvrt na edukaciju dale su naše polaznice, dvije socijalne radnice- citiram: ”Nakon edukacija
usvojile smo nova znanja koja će nam uvelike pomoći za daljnji kvalitetniji i efikasniji stručni
rad, ali isto tako su nam se pokazale korisnima i za nas osobno. Korisno u aspektu rada s
bolesnicima je bilo osvijestiti koliko naša najmanja verbalna i neverbalna komunikacija može
na njih pozitivno, ali i negativno utjecati čega nismo svjesni. Samim time ojačana je naša
svijest i kompetencija upravo na specifičnosti rada s osobama koje prolaze borbu s bolešću i
proces liječenja. Za nas kao pomagače je posebno bio vrijedan i fokus na nas kao takve kroz
posljednju edukaciju ”Metode samopomoći namijenjene pomagačima koji provode krizne
intervencije-kako bi razvili zdrave metode otpuštanja stresa”
I na kraju nakon edukacije organizirat će se grupe potpore za onkološke bolesnike. Na njima
će sudionici imati priliku, pod stručnim vodstvom, razgovarati o svim problemima koji prate
liječenje i življenje s karcinomom, te razmijeniti iskustva i dobiti potrebnu psihološku
potporu.