Završena prva edukacija na projektu „Znanjem do zdravlja“

Kao partner Centra za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje SIRIUS, četiri članice

naše Udruge sudjelovale su na prvoj trodnevnoj edukaciji i radionicama.

Tema edukacije je bila : „Jačanje kapaciteta OCD u području prikupljanja sredstava i vođenje

projekata“

Edukacija i radionice bile su 25.studenog; 29.studenog; i 30.studenog 2022.g. u

popodnevnim satima.

Povratne informacije sudionica edukacije su vrlo pozitivne. Ističu da su im stečena znanja

primjenljiva, a posebno ih raduje mogućnost korištenja materijala s edukacije.

Hvala SIRIUS-u. Veselimo se sljedećim edukacijama i radionicama u siječnju.