Prva vožnja

? PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH PACIJENTICA NA LIJEČENJE U KLINIKE U ZAGREBU

Pozivamo sve naše onkološke pacijentice koje trebaju prijevoz na liječenje da se jave na tel. 044 880 164 (sestra Senka). Od ❤ zahvaljujemo PLOVPUT d.o.o. na donaciji vozila i INA na donaciji goriva!